EN
Eğitim ve Atölyeler

Yaşadığımız yerlerde bir araya gelip konuşmaya, deneyimlerimizi paylaşmaya, birlikte öğrenip güçlenmeye çok ihtiyacımız var. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz konularda hem kendimiz eğitim ve atölyeler geliştiriyoruz hem de başka kadınların/kadın örgütlerinin eğitimlerini yerelde yaygınlaştırıyoruz.
Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetle mücadele ve flört şiddetine karşı güvenli ilişki atölyelerini yaygın bir biçimde uyguluyoruz. Yerel öznelliklerin önemli olduğunu düşünüyoruz bu sebeple grupların ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve içerik güncellemesi yapıyoruz.

Dayanışma Ağları

Mahalleden kente uzanan her birimde kadınların birbiri ile teması, kadınların arasındaki bilgi akışı, deneyim aktarımı güçlenmenin çok önemli bir parçasını teşkil ediyor.
Bunun için imkânlar yaratıyoruz. Bulunduğumuz her yerde yerel, ulusal ve uluslararası cinsiyet eşitliği için çalışan, kadınların kamusal hayatta temsil edilmesi için mücadele eden ağların bir parçası olmak için çalışıyoruz.

Politika Geliştirme ve Savunuculuk

Kadınlar güçlendikçe kentte vatandaş olarak da rol ve sorumluluklarının farkına varıyor. Sorumlu kurum ve kuruluşları harekete geçiren, kadınlar ve herkes için daha yaşanabilir bir kente dair politika geliştiren ve uygulayan bir rol üstleniyor. Hukukta, eğitimde, sağlıkta, medyada, ekonomide, ailede, sokakta bizi güçlendirecek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak dönüşümlerin içinde yer almak istiyoruz. 
Yaygın,  yanlış bilgi ve tutumları değiştirmek ya da tespit ettiğimiz sorunları yerel paydaşların gündemine taşıyoruz. Bunun için kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri kuruyoruz.Kadınların her alanda eşit temsil edilmesi için kentteki tim paydaşlarla birlikte politika geliştirmeyi ve farklı sivil toplum örgütleriyle kurmuş olduğumuz bağı önemsiyoruz. 

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile UN Women tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu web sitesinde ifade edilen görüşler Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği görüşleridir ve BM Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşları ya da Avrupa Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.