EN
Eğitim ve Atölyeler

Yaşadığımız yerlerde bir araya gelip konuşmaya, deneyimlerimizi paylaşmaya, birlikte öğrenip güçlenmeye çok ihtiyacımız var. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz konularda hem kendimiz eğitim ve atölyeler geliştiriyoruz hem de başka kadınların/kadın örgütlerinin eğitimlerini yerelde yaygınlaştırıyoruz.

Dayanışma Ağları

Mahalleden kente uzanan her birimde kadınların birbiri ile teması, kadınların arasındaki bilgi akışı, deneyim aktarımı güçlenmenin çok önemli bir parçasını teşkil ediyor. Bunun için imkanlar yaratıyoruz.

Politika Geliştirme ve Savunuculuk

Kadınlar güçlendikçe kentte vatandaş olarak da rol ve sorumluluklarının farkına varıyor. Sorumlu kurum ve kuruluşları harekete geçiren, kadınlar ve herkes için daha yaşanabilir bir kente dair politika geliştiren ve uygulayan bir rol üstleniyor. Hukukta, eğitimde, sağlıkta, medyada, ekonomide, ailede, sokakta bizi güçlendirecek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak dönüşümlere ön ayak olmak istiyoruz. Yaygın yanlış bilgi ve tutumları değiştirmek ya da tespit ettiğimiz sorunları yerel paydaşların gündemine taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri kuruyoruz.

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile UN Women tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu web sitesinde ifade edilen görüşler Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği görüşleridir ve BM Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşları ya da Avrupa Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.