EN

Adıyaman'dan Söyleyeceklerimiz Var

07-07-2023
Paylaş:


Afet Sonrası Destek Programımız ile kadınların güçlenmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarımıza devam ederken saha gözlemlerimizi paylaşmak isteriz!

Öncelikle Adıyaman’da çalışmalarımızı kolaylaştıran herkese çok teşekkür ederiz, sayıları hiç de az değildi. Tüm kentin iş birliğine açık olmasının yanı sıra davet edildiğimiz sofralar hem lezzetli hem misafirperverdi.

İHTİYAÇLAR DEVAM EDİYOR!

Ama depremin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen depremden etkilenen kentlerde hayat henüz eski akışına dönmüş değil. Kentlerin hızlıca yeniden yapılandırılması gibi fiziksel ihtiyaçların yanı sıra kadınlar, çocuklar, ergenler, yaşlılar gibi hassas grupların ihtiyaçlarının ayrıştırılmasına ve ayrı ayrı ilgilenilmesine ihtiyaç var.

Kadınların afet koşullarında daha da zorlaşan yaşamlarında altyapı gibi fiziksel ihtiyaçlar kadın sağlığını, hijyen eksiklikleri nedeniyle dolaylı olarak etkiliyor ve kalıcı hastalıklara neden olabiliyor. 

Kadınların çadır ve konteynır alanlarında ev içi görünmez iş yükleri artmış durumda. Hâlâ psikolojik ilk yardıma erişemeyen kadınlar mevcut ve bu durum düzenli psikolojik destek ihtiyaçlarını artırıyor.

Kurulmakta olan konteynır kentlerde de kadınların özel ihtiyaçları planlamalara dahil edilmiyor. Buralarda da kadınların bir araya gelecekleri gölgelikli alanların yanı sıra  psikososyal faaliyetlerin yürütüleceği alanlara ihtiyaç var. 

ÇOCUKLARI UNUTMAMALI!

Yaz tatilinin gelmesiyle çocukların iyilik hallerinin sürdürülebilmesi için psikososyal etkinliklere olan ihtiyaçları artmış durumda. Geç çocukluk/ergenlik yaş grubunun psikososyal ihtiyaçları acilleşmiş durumda. Her saha çalışmamızda işini iyi yapan daha fazla insanla karşılaşıyoruz. 

Sivil toplum örgütlerinin sahadaki çalışmaları, iş birlikleri, destekleri, çabaları çok kıymetli ve her alanda fark edilir değişiklikler sağlıyor. Kamu kurumları, sahada iş birliğine çok açıklar!

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile UN Women tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu web sitesinde ifade edilen görüşler Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği görüşleridir ve BM Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşları ya da Avrupa Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.