EN

Gönüllü Üyelerimizle “Online Eğitim”

17-08-2022
Paylaş:

  Alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde gerçekleştirdiğimiz “iki günlük eğitim etkinliğimizdegönüllü üyelerimiz yeniden bir araya geldi! Eğitimde, Lotus Kadın olarak izleyebileceğimiz strateji politikalarını ve uygulayabileceğimiz yaklaşımları tartıştık.

  Gönüllü üyelerimizle interaktif olarak gerçekleşen bu eğitimde Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği’nin SWOT Analizini oluşturduk. Bu analiz, hem bireysel hem de kurumsal olarak farkındalığımızı artırdı!

 

Neler Öğrendik?

“İçerik/ Yapı/ Kültür” üçgenini esas aldığımızda bu gibi sorulara yanıt aramamız gerektiğini öğrendik:

  • İçerik bağlamında yasalarda sorun var mı? (İÇERİK)
  • Ceza yasası, planlanıldığı gibi kullanılıyor mu? (YAPI)
  • Kişilerin konuyla ilgili toplumsal algıları neler? (KÜLTÜR)

 

  Hazırladığımız SWOT Analizi ile kısa ve uzun vadede planlamamız gereken faaliyet ve geliştirilebilir etkenlerin neler olduğunu öğrendik! Bünyemizde “ulaşacağımız bilgi kaynakları erişimi, bunları hangi araçlarla izleyeceğimiz ve veriyi nereden izleyebileceğimiz” gibi birçok konuya değindik.

  Kısa ve uzun vadedeki amaçlarımızı etkili bir şekilde gözlemlemek ve tüm bunları sürdürülebilir kılmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz!

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile UN Women tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu web sitesinde ifade edilen görüşler Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği görüşleridir ve BM Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşları ya da Avrupa Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.