EN

Yerel Yönetim Protokolü

25-03-2024
Paylaş:

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı…
Belediye başkanı adaylarının çalışmalarını bu süreçte yakından takip ettik. 
Son da söyleyeceğimizi başta söylemiş olalım 
Belediyelerin eşitlik için yapacağı çok şey olduğu bir gerçek. 
 Eşitlikçi politikaların, dirençli ve kapsayıcı kentlerin oluşması yerel yönetimlerin politik anlayışlarıyla doğrudan ilişkili. 
Yerel eşitlik eylem planlarının oluşturulması, bu planların uygulanması katılımcılığın artması ve hepsinden önemlisi belediyelerin kadın örgütleriyle bir araya gelmesiyle mümkün. 
Bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliğini yerelden sağlayacak adımların atılması, kapsayıcı kent politikaları, yerel yönetim hizmetlerine erişimde engellerin ortadan kalkması ve eşitlikçi bir anlayışla yönetim kadınların ve kadın+ların talebi olmaya devam ediyor. 
Bazı yerlerde iyi örneklere rastlamak mümkün. Belediyelerin kadın çalışanlara 8 Mart ve regl izinleri vermesi,  belediyeler tarafından açılan kreşler, kadın kooperatiflerine destek sağlaması önemli adımlar. Ancak yine de kadınların ev, aile ve çocuk üçgenin içinden çıkabildiğini söylemek mümkün değil.  Buradaki esas mesele ise hala çocuğun asıl bakım yükünün kadın tarafından üstlenilmesi ve belediyelerin de kreş politikalarının da bu şekilde biçimlenmesi. 
Yine kadınlara yönelik şiddetle mücadele açısından oldukça kritik öneme sahip olan sığınakların yerel yönetimler tarafından açılması, kentlerde şiddet verilerinin tutulması için yerel yönetimlerin bu konuda kadın örgütleriyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. 
Elbette tüm bunları gerçekleşmesi için gereken de yerel yönetimlerde katılımcı ve şeffaf bir biçimde hazırlanmış mor bütçeleme. Cinsiyete dayalı bütçeleme kadınların sosyo ekonomik durumunu dikkate alarak eşitsizliği giderici önlemlerin alınması anlamı taşımaktadır. 
Yine 6 Şubat depremi sonrası yaşananlar afet dönemlerinde kadınların ve çocukların özel politikalara ihtiyaç duyduğu gerçeğidir.  Kentlerin dayanıklı hale gelmesi için atılacak tüm adımların bu özel ihtiyaçları gözetecek şekilde düzenlenmesi kentleri kapsayıcı hale getirebilir. 
Sonuç olarak yerelde eşitlikçi adımların dayanışmayla, ortaklıklar kurularak atılabileceği ortada. 
Bu adımlardan birisi olan yerel yönetim protokolümüzü imzalayan adaylara teşekkür ederiz. 
Eşitlik için birlikte yapabileceğimiz çok şey var.

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile UN Women tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu web sitesinde ifade edilen görüşler Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği görüşleridir ve BM Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşları ya da Avrupa Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.